Sunday, February 6, 2011

maybe it's right ?

No pen = no notes
No notes = no study
No study = Fail
Fail = no diploma
No diploma = no work
No work = no money
No money = no food
No food = skinny
Skinny = ugly
Ugly = no love
No love = no marriage
No marriage = no children
No children = alone
Alone = depression
Depression = sickness
Sickness = death
  
HAHAHAHA :D
LOL .
 

No comments: